Đặc điểm nổi bật trong thi pháp kịch Ostrovsky

Các tác giả

  • Tất Thắng

Từ khóa:

bi kịch, hiện thực

Tóm tắt

Alexander Ostrovsky được coi là tác giả của “Bi kịch đời thường” - một khuynh hướng mới trong nền sân khấu“Bi kịch nhân loại”. Kịch của ông tiếp cận cuộc sống hằng ngày bằng biện pháp mỹ học tái hiện hiện thực khách quan trong tất cả tính chân thực của nó. Ostrovsky chú trọng việc xây dựng các vở kịch của mình trên cơ sở những mâu thuẫn có tính xã hội mà những người mang theo những mâu thuẫn đó chính là những nhân vật được xây dựng với tư cách những đại biểu điển hình của cái môi trường mà nhà văn - nhà viết kịch miêu tả.

Tài liệu tham khảo

Anhikist (1980), Lý luận kịch ở Phương Tây nửa đầu thế kỷ 19, Bản tiếng Anh, NXB. Khoa học Moscow.

A.N. Ostrovsky toàn tập. (1952), NXB Quốc gia văn học, Moscow

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-04-02

Cách trích dẫn

Tất Thắng. (2024). Đặc điểm nổi bật trong thi pháp kịch Ostrovsky. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/38

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Categories

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả