Nghệ thuật chuyển động đôi chân của diễn viên trên sân khấu

Các tác giả

  • Tadashi Suzuki
  • Trần Thị Hà (dịch)

Từ khóa:

Tadashi Suzuki, chuyển động đôi chân, Noh, Kabuki, Ballet

Tóm tắt

Trong phương pháp đào tạo diễn viên, bàn chân của họ đặc biệt được chú trọng, bởi đó là ý thức về sự giao tiếp của cơ thể với mặt sàn diễn, dẫn đến nhận thức rõ hơn về tất cả các chức năng của cơ thể. Vì thế, cách sử dụng bàn chân là căn bản của một buổi biểu diễn trên sân khấu. Chuyển động đôi chân của người diễn viên tạo ra biểu cảm. Màn biểu diễn bắt đầu khi chân của họ chạm sàn diễn, và lần đầu tiên người diễn viên có cảm giác như cắm rễ xuống. Từ đó, xuất hiện một cảm giác khác, khi họ nhẹ nhàng nhấc mình ra khỏi vị trí đó. Diễn viên tự sáng tạo dựa trên cảm giác tiếp xúc với mặt sàn diễn. Người biểu diễn sẽ chứng minh bằng đôi chân của mình, anh ta là một diễn viên. Kịch Noh, Kabuki và Ballet đều phụ thuộc vào đôi chân ấy. Tuy nhiên, trên sân khấu hiện đại Nhật Bản, nghệ thuật sử dụng các chuyển động của chân đã không tiếp tục phát triển...

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-12-19

Cách trích dẫn

Tadashi Suzuki, & Trần Thị Hà. (2023). Nghệ thuật chuyển động đôi chân của diễn viên trên sân khấu. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (40), 15. Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/34

Số

Chuyên mục

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH NƯỚC NGOÀI

Categories