Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh điện tử của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội hoạt động theo giấy phép xuất bản số 360/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Cùng với Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh in, Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh điện tử có chức năng thông tin, giới thiệu về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, đăng tải các kết quả nghiên cứu về sân khấu, điện ảnh, các ngành văn hoá nghệ thuật có liên quan của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu về  sân khấu và điện ảnh.

Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh điện tử hoạt động với tôn chỉ, mục đích:

  + Tạp chí được tổ chức, xây dựng và hoạt động để phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

  + Đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học về nghệ thuật sân khấu, điện ảnh và các ngành nghệ thuật khác của giảng viên, cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh của nhà trường, cũng như các nhà khoa học khác, nhằm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

  + Định kỳ cập nhật thông tin theo quy định để thông tin chuyên sâu, chuyên  ngành; giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực đào tạo, giảng dạy của Trường Đại học Sân Khấu - Điện ảnh Hà Nội.

  + Thông tin về các hoạt động khoa học khác của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

                       

                                                                                        Ban biên tập tạp chí