Kỹ thuật kể chuyện của đạo diễn Christopher Nolan

Các tác giả

  • Nguyễn Nguyên Vũ

Từ khóa:

Oppenheimer, bom nguyên tử, triết học của Christopher Nolan, chiến tranh thế giới thứ II, hoá - thần kinh, kỹ thuật - thần kinh

Tóm tắt

Christopher Nolan là một trong những nhà làm phim được yêu thích và nổi tiếng nhất thế kỷ 21, và “Oppenheimer” là bộ phim đầu tiên của ông sau gần 3 năm. Kết hợp điều đó với chủ đề rộng lớn như “Oppenheimer” và bom nguyên tử, có thể hiểu được tại sao bộ phim này lại gây được tiếng vang lớn như vậy.

Tài liệu tham khảo

Tom Shone (2020), The Nolan Variations: The movies, mysteries, and marvels of Christopher Nolan (Các biến thể của Nolan: Những bộ phim, những bí ẩn và những điều kỳ diệu của Christopher Nolan), Publisher Knopf, USA.

Tom Shone (2020), Christopher Nolan: A Retrospective (Christopher Nolan: Hồi tưởng), Publishe Faber & Faber, USA.

Eelco F.M. Wijdicks (2014), Neurocinema: When film meets Neurology (Điện ảnh thần kinh: Khi điện ảnh kết hợp với thần kinh học), Publishe CRC Press, USA.

Timothy Krahn, Andrew Fenton, Letitia Meynell, Novel Neurotechnologies in film - A reading of Steven Spielberg’s Minority report (Tác động của thần kinh học qua bộ phim Bản báo cáo phụ của Steven Spielberg), in Journal: Neuroethics, 2009, № 1, p. 73-88, Springer Science + Business Media B.V. 2009.

Jason T. Eberl, George A. Dunn, J. L. A. Garcia, Lance Belluomini, Joseph J. Foy,Timothy M. Dale and… (2017), The Philosophy of Christopher Nolan - The Philosophy of popular culture (Triết học của Christopher Nolan - Triết học về văn hóa đại chúng), Publisher Lexington Books, USA.

Filmcolossus.com

Movieweb.com

Observer.com

Theguardian.com

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-12-19

Cách trích dẫn

Nguyễn Nguyên Vũ. (2023). Kỹ thuật kể chuyện của đạo diễn Christopher Nolan. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (40), 7. Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/28

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Categories