Phim hoạt hình Thiếu niên và chim diệc và Điều ước: tạo hình và câu chuyện

Các tác giả

  • Lê Huyền Trang

Từ khóa:

Thiếu niên và chim diệc, Ghibli, Điều ước, Walt Disney, phim hoạt hình, hoạt hình Nhật Bản

Tóm tắt

Năm 2023, hai hãng phim hoạt hình danh tiếng phát hành hai bộ phim mang về những kết quả và sự đánh giá rất khác nhau: “Thiếu niên và chim diệc” của hãng Ghibli và “Điều ước”của hãng Walt Disney. Tuy nhiên, với tạo hình và câu chuyện của riêng mình, hai bộ phim đều có những đóng góp cho nghệ thuật hoạt hình và đặt ra những vấn đề đáng chú ý về sáng tạo.

Tài liệu tham khảo

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-04-02

Cách trích dẫn

Lê Huyền Trang. (2024). Phim hoạt hình Thiếu niên và chim diệc và Điều ước: tạo hình và câu chuyện. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/46

Số

Chuyên mục

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Categories