Muôn kiếp nhân duyên, không chỉ là tình yêu đôi lứa

Các tác giả

  • Trần Quang Minh

Từ khóa:

Muôn kiếp nhân duyên, Celine Song

Tóm tắt

Bộ phim "Muôn kiếp nhân duyên" đưa khán giả đến với câu chuyện của Moon Na Young (Greta Lee), một nhà văn người Mỹ gốc Hàn và Jung Hae Sung (Yoo Teo), một người đàn ông Hàn Quốc bình thường. Cả hai thích nhau từ khi là những đứa trẻ 12 tuổi, nhưng phải chia xa khi gia đình Na Young di cư sang Mỹ, để rồi gặp lại sau 24 năm xa cách. Qua câu chuyện tình yêu giữa hai người, bộ phim còn đi sâu vào khai thác tiềm thức về quê hương của người xa xứ, một khía cạnh tâm lý quan trọng và phức tạp.

Tài liệu tham khảo

David Bordwell and Kristin Thompson (2008), Nghệ thuật điện ảnh, NXB. Giáo dục, Hà Nội.

Ngô Tạo Kim (2009), Ngôn ngữ tạo hình điện ảnh, NXB. Sân Khấu, Hà Nội.

Trần Luân Kim (2011), Nhận thức điện ảnh, Hội Điện ảnh xuất bản, Hà Nội.

https://www.facebook.com/xinehouse https://www.facebook.com/xinehouse">

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-04-02

Cách trích dẫn

Trần Quang Minh. (2024). Muôn kiếp nhân duyên, không chỉ là tình yêu đôi lứa. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/42

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Categories