1.
Nguyễn Nguyên Vũ. Từ hội họa đến điện ảnh: các hoạt cảnh sống trên phim. TCNC Sân khấu - Điện ảnh [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(41). Available at: https://tapchiskda.vn/skda/article/view/45