1.
Tất Thắng. Đặc điểm nổi bật trong thi pháp kịch Ostrovsky. TCNC Sân khấu - Điện ảnh [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(41). Available at: https://tapchiskda.vn/skda/article/view/38