[1]
Nguyễn Nguyên Vũ, “Từ hội họa đến điện ảnh: các hoạt cảnh sống trên phim”, TCNC Sân khấu - Điện ảnh, số p.h 41, tháng 4 2024.