Nguyễn Nguyên Vũ (2024) “Từ hội họa đến điện ảnh: các hoạt cảnh sống trên phim”, Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Available at: https://tapchiskda.vn/skda/article/view/45 (Truy cập: 13 Tháng Bảy 2024).