[1]
Nguyễn Nguyên Vũ 2024. Từ hội họa đến điện ảnh: các hoạt cảnh sống trên phim. Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh. 41 (tháng 4 2024).